För frågor mejla filmens producent, Lisbet Gabrielsson
lisbet [at] minmail [dot] net