För frågor mejla filmens producent, Lisbet Gabrielsson
gabrielssonlisbet@gmail.com